Sven Tumba hedras!

Djurgårdsfamiljen sörjer bortgången av Sven Tumba. Hans betydelse för golfens utveckling kan inte nog understrykas. Tumbas egen entusiasm för spelet tillsammans med det engagemang och entreprenörskap han ägde har starkt bidragit till att golfen nu är en sport/fritidsaktivitet som hamnar högt upp på listorna när det gäller antal utövare.

Sven Tumba svarade omedelbart “Självklart!” på frågan om han kunde tänka sig att vara beskyddare för Djurgården Golf och vår satsning för att nå SM-Guldet. Det har betytt mycket för oss och för detta är vi honom evigt tacksamma!

Djurgården Golfförening har beslutat att utse Sven Tumba till hedersmedlem postumt och så för all framtid.

Våra varmaste tankar till Svens stora familj.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Intertwine.se